Se flere bilder her

Nye Oslo er en visuell utforskning av en storby i utvikling. I mars 2019 utga jeg fotoboken Den nye byen på kunstbokforlaget Uten Tittel og i september hadde jeg en separatutstilling med samme navn (men med flere nye bilder) på Fotografiens hus. Tidligere har jeg hatt flere utstillingen, blant annet separatutstillinger på Cyan galleri og på Sørenga bro. I prosjektet har jeg fulgt utviklingen fra rivingen av havnen på Tjuvholmen i 2004 frem til en ny by oppstår og fordi stadig mer av byen transformeres fra havneby til fjordby er prosjektet fortsatt pågående. De siste 15 årene har Oslo gjennomgått enorme forandringer. Fjordbyplanen ble vedtatt i 2000, og er Oslos største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Sjønære arealer er tatt fra havneindustri og gitt til kontorer, kultur og leiligheter for å åpne byen mot fjorden.

Vindusutstilling på Rammegalleriet 2019

Utstilling i Fotografiens Hus åpner 5. september 2019

Essay av forfatter Ole Robert Sunde i Dagbladet 1. juli 2019

Bokomtale i Arkitektur N. nr 3, 2019

Intervju om prosjektet på OFKS, 2019

Presentasjon Vårt Oslo, 2019

Presentasjon i Foto.no, 2013