Nye Oslo er en visuell utforskning av en storby i utvikling. I mars 2019 utga jeg fotoboken Den nye byen på kunstbokforlaget Uten Tittel. Før har jeg hatt flere utstillingen med det, blant annet på separatutstilling på Cyan galleri og på Sørenga bro. Prosjektet handler om at jeg har fulgt utviklingen fra rivingen av havnen på Tjuvholmen i 2004 frem til 2018 hvor en ny by har oppstått. De siste 15 årene har Oslo gjennomgått enorme forandringer. Fjordbyplanen ble vedtatt i 2000, og er Oslos største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Sjønære arealer er tatt fra havneindustri og gitt til kontorer, kultur og leiligheter for å åpne byen mot fjorden.

Intervju om prosjektet på OFKS, 2019

Presentasjon Vårt Oslo, 2019