Utvalg bilder fra Inngrepserien, ler mer om prosjektet