«I serien som heter nettopp Inngrep, har Adrian Bugge oppsøkt en del steder […] blant annet Sydvaranger jerngruve, og fotografert dem som om de var natur, rett og slett.» Espen Hauglid, fra anmeldelse i Morgenbladet nr. 33 av utstilling på Galleri BOA høsten 2018.