Intervju på nettsiden til Oslo Fotokunstskole august 2018

Fotografier av menneskets inngrep i natur.

Adrian Bugge har saumfart Norge fra nord til sør for å fotografere menneskets inngrep i naturen. Nå viser han bildene i utstilling Inngrep på Galleri BOA. Vi har snakket med Adrian om utstillingen: 

Publikum får se landskapsfotografier som viser natur i møte med menneskelige inngrep fra ulike steder i Norge.

Bildene er fra Sokndal i sør til Sydvaranger i nord. Motivene spenner fra store, spektakulære naturinngrep i forbindelse med gruvedrift i Kirkenes i Finnmark og Sokndal i Rogaland til mindre åpenbare inngrep i Oslomarka.

Inngrep gjort av mennesker i naturen kan sies å finnes overalt. Hva har du gått etter når du har valgt ut stedene du har fotografert? 

I tradisjonelt naturfotografi ser jeg ofte at det fotograferes slik at det ser mest mulig uberørt ut, f.eks. ved å velge utsnitt som ikke tar med kraftlinjer eller andre tekniske intervensjoner. Jeg synes naturen blir mer spennende når den settes opp mot inngrepene, i hvert fall på bilder. Derfor har jeg valgt steder der natur og inngrep møtes. På utstillingen er flere bilder fra Oslomarka, der jeg ikke skjuler at naturen er tilrettelagt med demninger, kunstsnø rundt skiløypene etc.

Jeg har også dratt til steder hvor landskapet er åpenbart menneskeskapt, f.eks. til dagbruddene i Sydvaranger Gruve i Kirkenes og Titaniagruven i Tellness, som er blant de største av slitt slag i verden. Som del av dette har jeg også fotografert de enorme deponiene for gruveavfall i forbindelsen med gruvedriften. Slik blir også omkostningene av menneskenes bruk av naturen synliggjort. Jeg synes inngrepene er visuelt interessante, men det er jo så klart skremmende i hvor stor grad vår aktivitet påvirker naturen.

I teksten som følger utstillingen knyttes tematikken bak bildene dine til en ny geologisk epoke som det er foreslått at vi nå er inne i, Antropocen, også kjent som «menneskets tidsalder». Kan du si noe om dette og hvordan tankene om den antropocene tidsalder har påvirket prosjektet ditt?

Selv om det allerede var et begrep, hadde jeg ikke hørt om Antropocen da jeg begynte med prosjektet. Men i 2016 bekreftet en internasjonal ekspertgruppe teorien om at menneskeskapte inngrep påvirker jordkloden i så stor grad at vi har beveget oss over i en ny geologisk epoke hvor mennesket påvirker alle lag av naturen. Denne teorien satte ord på det jeg har prøvd å utforske i fotografiene, nemlig hvordan menneskelige inngrep forandrer naturen – og vårt blikk på den.

Se intervjuet med bilder her.