"Mot naturen" intervju i Billedkunst nr 4 2017. Tekst av Kjetil Røed.
PDF-versjon