Utendørs utstilling på Sørenga bro med bilder montert på broen. Mer info om utstillingen..