Gdansk

Bilder fra en research-reise i Polen november 2013

Falowiec - verden største boligblokk som i 11 etasjer og omlag én kilometer huser over 6000 mennesker. Przymorze, Gdansk, Polen. (klikk på bildet for å se den fra baksiden)