100 NORWEGIAN PHOTOGRAPHERS

10 januar ble jeg presentert som den første av 100 NORWEGIAN PHOTOGRAPHERS. I 100 dager fremover presenteres en ny fotograf hver dag. 100 Norwegian Photographers presenterer norske fotografer / kamerabaserte kunstnere for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum og retter søkelyset mot fotografi som medium. Etter fullførte hundre dager forblir websiden stående som en informasjonsbank for offentligheten. Prosjektet er initiert av kunstneren Ina Otzko og er inspirert av det finske prosjektet 100 Finnish Photographers.

www.100norwegianphotographers.no
www.facebook.com/100NorwegianPhotographers/
www.instagram.com/100norwegianphotographers/

DAY 1-100: ADRIAN BUGGE, Hybridlandskap, Smøla 2009 Klikk på bildet for å komme til nettsiden og se flere bilder og lese om Inngrepprosjektet bildet er hentet fra.

DAY 1-100: ADRIAN BUGGE, Hybridlandskap, Smøla 2009
Klikk på bildet for å komme til nettsiden og se flere bilder og lese om Inngrepprosjektet bildet er hentet fra.