Utstilling på Galleri BOA 16. august - 9. september

Tappet Skogstjern 2016. Adrian Bugge

Tappet Skogstjern 2016. Adrian Bugge

16. januar kl. 18 åpnet min separatutstilling Inngrep på Galleri BOA rom 2. Utstillingen sto til 9. september. Les mer om hele Inngrepserien som utstillingen bygger på her.

Som en forlengelse av utstillingens tema inviterer BOA til en samtalekveld om møtet mellom vitenskap og kunst med geolog Henrik H Svensen og kunsthistorikker Sunniva H Stokken tirsdag 4. september kl 18 30 - 20 00

Omtale/anmeldelser:  

Ny Tid September 2018
Morgenbladet nr. 33 2018
Oslo Fotokunstskoles blogg

Link til BOAs Facebookevent for Inngreputstillingen.

Pressemelding:

Adrian Bugge stiller ut sitt pågående Inngrep-prosjekt, bestående av landskapsfotografier med menneskelige inngrep. Prosjektet utforsker hvordan forholdet mellom det naturlige og det menneskeskapte kommer til syne gjennom store og mindre omfattende inngrep. Rent visuelt stiller Bugge spørsmål ved om menneskelige inngrep forandrer naturen og vårt blikk på den. Utstillingen viser 15 bilder fotografert i Norge fra 2007 til 2018, blant annet fra vindparken på Smøla, Sydvaranger Gruve i Kirkenes (som var blant Europas største jerngruver), Titaniagruven i Tellnes, samt flere steder på Østlandet.
Motivene spenner fra store, åpenbare naturinngrep, som det omstridte landdeponiet for gruveavfall ved Titianiagruven, til mindre åpenbare inngrep, som et oppdemmet skogstjern i Oslomarka. Bildene betoner spenningen og flertydigheten i skillet mellom det opprinnelige og det konstruerte. Denne tilnærmingen ble ytterligere aktualisert da en internasjonal ekspertgruppe i 2016 konkluderte med at menneskeskapte inngrep påvirker jordkloden i så stor grad at vi har beveget oss over i en ny geologisk epoke kalt Antropocen – «menneskets tidsalder».
Bugge har arbeidet med prosjektet siden 2007. Han debuterte med fotografier herfra på Høstutstillingen i 2008. Der viste han også Inngrep-bilder i fjor, men utstillingen på Galleri BOA er hans første separatutstilling som presenterer prosjektet i en større sammenheng.  Underveis er enkeltbilder stilt ut ved flere anledninger, bl.a. på Cyan galleri, Oslo Open, Preus museum og Østlandsutstillingen. 
Adrian Bugge (f. 1981) har bachelor i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har studert ved Robert Meyer kunsthøgskole for fotografiske og digitale medier på NISS . 
Til arbeidet med Inngrep-prosjektet har Bugge mottatt arbeidsstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse samt diversestipend fra Statens kunstnerstipend og Norsk Fotografisk Fond. Bugge arbeider også med et bokprosjekt om byutviklingen i Oslo som har fått støtte fra Fritt Ord og Norske fagfotografers fond. 

Bugge er medlem av BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, NBK (Norske billedkunstnere) og FFF (Forbundet frie fotografer).