Utstilling på Galleri BOA i august

 Tappet Skogstjern 2016. Adrian Bugge

Tappet Skogstjern 2016. Adrian Bugge

16 januar åpner min utstilling Inngrep på Galleri BOA i Oslo:

(mer info om utstillingen kommer, les i mellomtiden Intervju i Billedkunst 2017 om Inngrep i forbindelse med at det var stilt ut på Høstutstillingen her..)

Adrian Bugge
INNGREP

Adrian Bugge stiller ut sitt pågående Inngrep-prosjekt, bestående av landskapsfotografier med menneskelige inngrep fra ulike steder i Norge. Bugge har arbeidet med prosjektet siden 2007. Prosjektet utforsker hvordan nedbrytningen av skillet mellom det naturlige og det menneskeskapte kommer til syne. Inngrepene skaper rent visuelt en spenning som ikke var der fra før og konfronterer oss med en flertydighet.
 
Adrian Bugge (f. 1981) har bachelor i Kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har studert ved NISS Robert Meyer kunsthøgskole for fotografiske og digitale medier. Han har blant annet stilt ut ved Cyan galleri, Oslo Open, Preus museum og deltatt på Østlandsutstillingen og Høstutstillingen flere ganger. 

Han har mottatt arbeidstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse samt diversestipend fra Statens kunstnerstipend og Norsk Fotografisk Fond til arbeidet med Inngrep-prosjektet. Bugge jobber også med et bokprosjekt som har fått støtte fra Fritt Ord og Norske fagfotografers fond. Bugge er medlem av BOA og FFF.