Kunst-Oslo i «The Antropocene»

I Argument nr. 3 2018 er min Inngreputstilling omtalt i en artikkel om Antropocen og kunst:

Spor i Oslomarka
Adrian Bugges fotoutstilling ved B.O.A – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus – tar sin egen tittel bokstavelig. «Inngrep» vektlegger klimaendringenes innvirkning på naturen i Norge. Der Wanthiang innbiller seg en flom langt unna, viser Bugges fotografier spor av en voksende krise i mer gjenkjennelige omgivelser. I boken How To See The World, skriver Nicholas Mirzoeff at hvis man er født etter 1985 har man aldri levd i en pre-climate-change-world. Dette forklarer kanskje hvorfor de mennesklige inngrepene som vises i Bugges fotografier ikke oppleves sjokkerende for meg. Men kanskje ville de vakt oppsikt hos en forhistorisk person? Uansett hvor Bugges bilder plasserer seg på sjokk-skalaen, viser de at det ikke lenger snakk om en fjern karastrofe. Det skjer her og nå, kun noen kilometer unna, i Oslomarka.