Uncertain States Scandinavia

Tre bilder fra mitt Inngrepprosjekt er presentert i kunstavisa Uncertain States Scandinavia Issue 8/Bjørka som er en spesialutgave for Bjørkas 20 årsjubileum. Plukk opp et gratis eksemplar på her: Babel, Trondheim • Fotogalleriet, Oslo • Preus museum, Horten • Aros Aarhus museum of modern art, Aarhus • Fotografisk Center, København • Hasselblad Center, Göteborg • Fotogalleriet Format, Malmö • Kristiansand Kunsthall • Stavanger Kunsthall og flere andre gallerier, museum og skoler i hele Scandinavia.

jubileumsavis.jpg